Frequently Asked Questions

Vad är ett IEC 60601-1-1-11 hemmamedicinsk power supply ?

FDA definerar medicinske produkter vid användning hemma för användare av ej-kliniske- eller kortvarige omgivningar, som är produserad helt eller delvis av användare krävs för tillräckligt etikettinformation för användare, och vill i vanliga fall kräva träning för användare av vårdpersonal för att bli använd effektivt och säkerhetsmessig. Detta inkluderar permanent och tillfällig inskärpda anordningar och ett produkt som en person måste använda för att ta igjen sig och rehabilitera sig. Ett IEC 60601-1-1-11 medicinsk godkänd power supply, är en AC/DC omvandlare som möter standarder specifiserade i IEC 60601-1-1-11. Bortsett från basiskrav för medicinska power som högt dielektriskt med fast spänning och low leakage ström, måste dessa medicinska power ochså möta krav till Class II och minimum IP 21. IEC 60601-1-1-11 är ochsa listad i produktets CB, UL och andra bestämda godkännanderapporter.

Hur kan jag känna till att jag behöver ett IEC 60601-1-11 godkänd AC adapter ?

Vad är ett IEC 60601-1 medicinsk godkänd power supply AC adapter ?

IEC 60601-1-2 medicinsk godkänd power supply omvandlar spänning från vegguttaget till lägre spänning, typisk DC som användes för att ge ström till ett medicinsk apparat. IEC 60601-1-2 medicinska power är inkapslade i ett plasthus och är tillgängliga med båda 2 och 3 pins inngång. Dessa är ochså tillgängliga som open frame för att användas monterade i ett medicinsk apparat. Dessa AC/DC omvandlare är designad i överensstämmelse med internationala medicinske standarder och är i överensstämmelse med bestämda aspekt av dom som avvikar från generisk information - och kommunationtekniska power.

Varför är mitt IEC 60601-1 power supply sertificerad till IEC 60601-1-3 när sista standard är IEC 60601-1-4 ?

Ett IEC 60601-1-2 medicinsk godkänd power supply AC adapter omvandlar inngångsspänning till en lägre spänning, typisk DC, som ger ström till ett medicinsk apparat. IEC 60601-1-2 medicinsk godkända power supply är typisk kapslade i ett plasthus och kan levereras med 2 eller 3 pins inngångskontakter. Dom åar ochsåtillgängliga som open frame för montering inuti ett medicinsk apparat. Dessa AC/DC omvandlare är godkända enligt internationala medicinska standarder och är i överensstämmelse med generisk information- och kommunikationsteknologi strömförsörjare.
Varför är mitt IEC 60601-1 power supply sertificerad till IEC 60601-1-3 när sista standard är IEC 60601-1-4 ?

IEC 60601-1 har olika sektioner för säkerhetsspesifikationer och EMC/EMI. Den sista revision av säkerhet för IEC 60601-1 är 3. version, och för EMI/EMC är den siste revision 60601-1-2 4. version.

Vad är skillnaden mellan IEC 60950-1 och 60601-1 medicinsk godkänd power supply ?

IEC 60950-1 och IEC 60601-1-2 power supply är båda AC/DC omvandlare och vill vara antigen interna eller externa, men är båda designad för olika specifikationer för att anpassa slutproduktet. Medan basis spec. är samma, som input och output spänning och mekaniska spesifikationer , är det ochså många olikheter. Någon av dom viktigaste skillnader är at medicinsk IEC 60601 godkända AC/DC adaptrar kan motstå en högre dielektrisk spänning och måste ha lägre läckage ström. Det är många andra skillnader och ochså hänsyn att ta hand om beroende av slutproduktet.

När blev 60601-1-2, 4. upplaga satt i gång ?

60601-1-2, 4. upplaga, blev satt i gång 31 december -2018.
Vad är ett tät / inkapslad AC/DC adapter ?

täta / inkapslade AC/DC adaptrar är ochså kända som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ externa power supply. Dessa mycket robusta produkter är kapslade i ett stötsäkert plasthus som är fylld med epoxy. Dessa produkter har stora krav till ingångsskydd upp till IP 68. Några elektriska apparater kräver elektrisk kraft , men det fattas interna komponenter för att inkludera önskad spänning och ström från vägguttaget. Här är AC adaptrar använt för att omvandla AC ström till DC spänning eller ett externt power supply som är kapslad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop power adapter . Strömförsörjningen monteras till vägguttaget och AC spänningen omvandlas så av AC till DC adapter strömförsörjning till DC spänning som är koplad till apparaten via en kabel , som tar hand om operating energy efficiency och no-load ström från strömförsörjningen som är testad vid olika lastnivåer. No - Load ström refererar till den ström som ett externt power supply kräver även om apparaten är stängd av eller avkoplad.
Potted or Potted/Encapsulated in plastic housing
Vad är en open frame eller intern AC/DC strömförsörjning ? Open frame AC/DC strömförsörjningar är ochså känd som AC/DC omvandlare och är en typ intern strömförsörjning. Open frame strömförsörjningen är byggd in i produkten som önskas få ström och användas till att mvandla AC ström till DC spänning,Open Frame/Internal
Vad är ett externt AC/DC adapter ? externa desktop AC/DC adaptrar är ochså känd som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ av externa strömförsörjningar. Vissa elektriska apparater kräver ström, men saknar interna komponenter för att få fram önskad spänning och ström. Det är här ett AC adapter användas för att omvandla AC ström till DC spänning.Desktop/External
Vad är USB PD ?

Ett USB PD är ett särskild type AC/DC adapter som är designad för att samhandla med PD aktiverade enheter, för att ge ett särskild uppsättning av spänning och ström baserad på ett systemkrav för att ge snabb laddning.

På vilket sätt är ett USB PD en snabbladdare ?

USB PD power som är koplad till ett USB PD aktiverad apparat , är kapabel till att kommunisera baserad på ett system och batterikrav, och tar emot olika spänningsprofiler vid olika tider. Snabbladdare använder ofta högre spänning när ett batteri är tömd och sakta sänker spänningen vid omplettering av laddning.

Vad om jag använder ett USB PD på en ej aktiverad enhet ?

USB PD snabbladdare är kapabla till att upptäcka att dom är koplad till en ej PDaktiverad enhet och vill utebli till en standard 5V utgång. Behöver jag specialkablar för att ta fördel av USB PD protokoll ? När en USB PD snabbladdare användes med en bulkmonterad USB typ C kontakt, måste det vare en kvalitetskabel som användas. Vid 3A eller lägre, rekommanderas det att använda en standard kvalitetskabel av typ USB C till USB C. Om kabelen ej möter USB spesifikationer , vill PD ej kunna möta PD funktioner. För ström over 3A , är det nödvändig med en E märkt kabel.
USB Power Delivery (PD) Adaptive Power Supply AC Adaptor Quick Charger

Vad är ett plug-in AC-DC adapter ? Plug-in USB AC-DC adapter eller USB AC-DC converter , er en typ av extern strömförsörjning många electriska apparater kräver ström, men saknar interna komponenter för att få fram önskad spänning och ström. Det är här en AC strömförsörjning användas för att omvandla AC ström till DC spänning. Dessa USB power strömförsörjningar förser en USB typ A eller en USB typ C med ström och är redo att användas samman med separata USB kablar

AC/DC Switching Adapter with USB Power Supply AC Adaptor
Vad är ett IEC 62368-1 : 2018 power supply ? IEC 62368-1 : 2018 användas till säkerhet för elektriska och elektroniska apparater angående audio, video, information och kommunikationsteknologi, business- och kontormaskiner med en graderad spänning som ej överstiger 600V. Detta är en produktsäkerhetsstandard som klassifiserar energikällor, föreskrivna skydd mot dessa energikällor och ger information vid användning av- och krav till dessa skydd. Föreskrivna skyddskrav är menade för att minska sannolikhet för smärta, injurier och i fall av brand och egendom skador. Et IEC 62368 godkänd AC/DC power supply, är ett adapter som är testad och auktoriserad enligt bestämda standard. Ersätter ett IEC 62369-1 godkänd power supply ett IEC 60950-1 godkänd power supply ? 20 december 2020 är säkerhets- standardene IEC 60950-1 och IEC 60065 historia och ersättes av IEC 62368-1angående tekniska - och audio video produkter. I nord-Amerika vill ETL och UL 60950-1 godkanningar fortfarande existera och vill antagligen användas ytterligare.
Vad är en hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter ? En hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter är ochså känd som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare , och är exempel på externa power supply. Dessa enheter anses vara som en hybrid ärför att dom kan användas som standard desktop power supply där dom använder en IEC 69320 power kabel eller passande AC kontaktsystem för att användas som en wall plug-in och monteras direkt till vägguttag utan en kabel. Några elektriska enheter kräver ström, men har brist på interna komponenter för att ge önskad spänning och ström. Det är här AC adaptrar blir använd för att konvertera AC ström till DC spänning,Wall Plug-in+Desktop Combination
Vad är en ultra low leakage power supply AC/DC omvandlare ? ett ultra low leakage power supply AC/DC omvandlare är ett externt power supply som är skyddad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop adapter. Adapteren monteras i vägguttaget och AC spänning omvandlas så i AC/DC adapteret som är koplad till slutproduktet via kabel. Ultra low leakage refererar till läckageström som måste vara specielt låg för medicinska apparater angående hjärtstopp (CF rated) eller för andra apparater som kräver specielt låg läckageström för att systemet måste fungera optimalt.Sigma Wave™ Ultra Low Leakage Current, CF Compliant Power Supply AC Adaptor
Vad är Level VI effektivitet ? Nummer I till VI är en international effektmärkeprotokoll som tillåter producenter att designa effektivitetsnivået av ett produkt. Detta är baserad på mätningar av energieffektiviteten och konsumtion vid no load av externa AC/DC adaptrar eller power supply som testas vid olika lastnivåer. No Load konsumptionen refererar till konsumption som ett externt power supply konsumerar även om produktet som önskas strömförsörjad är avstängd eller koplat av. Är Level VI ett krav ? Level VI effektivitet är obligatorisk i många länder och regioner för särskilda produkter och applikationer. Vad är ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO . Design Direktivet är lagstadgad i Europa i dom senaste energikrav för bevarande av AC/DC adaptrar och externa power.USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782
Vad är IEC 60335-1 ? den internationala standarden IEC 60335-1 täcker säkerhet angående elektriska apparater för hem och liknande tillfälle med graderad max. spänning på 250V för enfas produkter och 480V för andra. Varför är IEC 60335-1 nödvändig ? Apparater använd i hushållsmiljö, måste använda ett IEC 60335-1 godkänd power supply eller AC/DC omvandlare. Dessa unika power supply ger för specifika tillmötesgående dom krav som krävs angående hushållsapparater.
Vad är CoCTier2 för Europa ? Europeiske CoCTier2 reglering visar krav till effektmål för externa power supply och AC adaptrar publiserad av European Commission JRC ( Joint Research Center) för förnybara energienheter. Dessa mål är frivilliga och är ej bestämda av lagar.
Vad är en plug-in AC/DC adapter ? Plug-in AC/DC adaptrar är ochså kända som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ externt power supply. Några elektriska enheter kräver ström, men har brist på interna komponenter för att ge önskad spänning och ström. Det är här AC adaptrar blir använd för att konvertera AC ström till DC spänning,Wall Plug-in
Vad är en LPS ?

En Limited Power Source (LPS) som definerad i IEC 62368-1 och IEC 60950 , är en sekundär krets med öppet kretsutgångsspänning, UOC, som ej överträffar SELV krets-gränser på 42,4 VPEAK eller 60VDC. Max. uppenbar kraft, S , som är tillgänglig på utgång för alla laster, och maximum fel ström, ISC, som är tillgänglig fär alla laster inkluderad kortslutning, är begränsad till storlekar som ej är trolig för årsaks tänning vid fel omständigheter i monterade komponenter eller kretsar av passande material.

Varför är LPS nödvändig ?

Att ge LPS ( Limited Power Source ) till delar eller alla kretsar i ett produktdesign, ger det mekaniska design mer flexibelt i ett polymerad materialval och öppningar i prudukthus , som ett brandsäkert hus ej behöver att vara beredd för LPS kretser.

Kan ett Class II adapter eller ett UL 1310 power supply bli ersatt av ett LPS ?

Många produktstandarder vill föreskriva att använda ett LPS godkänd 62368-1 power supply eller ett AC/DC adapter class II som är UL 1310 godkänd. Om slutproduktstandarden tillåter bytta av ett class II adapter till ett LPS power supply, kan en av dom användas.

Vad är skillnaden mellan ett class II power med UL 1310 godkännande och ett LPS ( Limited Power Source )?

UL 1310 är en produktsäkerhetsstandard som har som syfte att säkra människor vid att minska möjligheter för farlige situationer. UL 1310 kräver att alla AC/DC power och AC/DC adaptrar som har denna godkännande , har begränsad utgångskapacitet. Gränsen är definerad i Section 28 i denna standard. UL 1310 AC adaptrar och power är ochså kända som class II transformatorer. IEC 62368-1 ger namnet Limited Power Source (LPS) till en class av AC/DC och DC/DC power som möter krav definerad i Annex Q i standarden. Det är viktig att notera att IEC 62368-1 sertifiserad power supply , betyder ej att det ochså är LPS kompatibelt ; LPS efterlevnad är valfritt. Dom två kräver i huvudsak samma tekniska krav , men avviker i krav till märkning på typskylt.
Hur fungerar ett AC/DC adapter ?

Et AC till DC adapter eller extern strömförsörjning är en strömförsörjning som är byggd inn i ett plasthus som på nytt är ansluten till en AC plugg , därmed uttryck som plug-type, wall plug-in eller plugtop strömadapter. Strömförsörjningen är monterad i vägguttaget och AC spänningen omvandlas så av AC/DC adapter till DC spänning som är lagt till apparaten via utgångskabelkontakten.
AC Adaptor Power Supply AC Adaptor
Ett Single Port Passive Power Supply Over Ethernet Midspan är ett power supply som är skyddad i ett plasthus som en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop power adapter. Adapteret monteras i vägguttaget och AC spänning omvandlas av AC/DC adapteren till DC spänning som är koplad till apparaten via en utgångskabel. Passive PoE power tillför typisk fast spänning via Ethernet kontakter. Passive PoE injektorer följer ej PoE protokoller och har oftast ej alla egenskaper och funktioner som motsvarande anläggningar som till ex. Handshake och andra egenskaper. Vad är syftet med att använda en passiv PoE injektor ? Passive PoE injektorer är typisk ett allmänt adapter som använder Ethernet kontakter för att förse utgångsström. Många PoE apparater eller andra produkter som kopierar PoE funktioner, kräver ej sofistikerade och kompleksa power av motsvarande PoE adaptrar. I dessa fall när kostnader eller andra hänsyn är viktigare enn funktioner, önskas det ofta att använda ett PoE .Single Port Passive Power Over Ethernet Midspan (Passive/Dumb PoE PSE) Power Supply AC Adaptor
Är det krav till Level VI för power over ethernet ? Enlikt det amerikanska energidepartementet kan ett EPS anses som ett Class A EPS om det bliver koplad till slutproduktet som använder olika typer av elektrisktillkopling, kabel eller annat inklusive uttagskontakter. En Ethernet kabel möter dessa kriterier , så ett EPS som koplas till slutproduktet via en Ethernet kabel, vill fortfarande anses som et Class A EPS och vill bliva tema för passande energiförbrukningsstandarder om det möter dom andra fem kriterier för ett Class A EPS. Generellt möter alla PoE adaptrar dessa kriterier och krävas till att möta Level VI normen.Single Port Power Over Ethernet Midspan (IEEE802.3af PoE PSE)
Krävs Level VI för PoE ?

( power over ethernet) enligt energidepartementet i USA , kan ett EPS, ethernet protection switching, anses detta som ett Class A EPS om det koplas till slutprodukten som använder olika typ av elektriska kontakter, kabel, eller annan tillkopling inklusive båda flyttade och koplade kontakter. En Ethernet kabel ill möta dessa kriterier, så ett EPS som koplas till slutprodukten via en Ethernet kabel, vill fortfarande anses som ett Class A EPS och vill vara objekt till passande energiförbrukning standarder om det möter dom 5 andra kriterier för ett Class A EPS. Vanligtvis möter alla Power over Ethernet (PoE) adaptrar dessa kriterier och måste möta Level VI effektivitet.
Gigabit Power over Ethernet (IEEE802.3at PoE PSE) Power Supply AC Adaptor
Hur fungerar ett konstant ström AC/DC adapter ? Et konstant ström AC/DC power supply er en strömförsörjning som ger en konstant ström till en last , även vid ändringar och variationer i lastmotståndet. När är det så rätt att använda ett konstant ström power supply ? Slutprodukten vill besluta vilken typ power supply som önskas att använda . Konstant ström power supply användas vanligtvis till LED i ljus applikationer, batteriladdare och till andra applikationer om konstant ström är nödvändig.Regulated Switchmode AC-DC Constant Current (CC) Power Supply AC Adaptor
Hur fungerar ett AC/DC adapter ? AC/DC adapteren eller exsternt power supply är bestående av ett power supply som är skyddad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, wall plug-in , plug in eller plugtop adapter. Adapteren monteras i vägguttaget ochRegulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor
Begär information

About

Corporate Profile

Corporate Profile
GlobTek is a world-class manufacturer of power supplies, chargers, cables, power cords, and batteries. Headquartered in the US, we operate our own manufacturing, sales, service, and technical operations in North America, Europe, and China

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Terms and Conditions

Terms and Conditions
GlobTek's Terms and Conditions

Diversity Owned Business

Diversity Owned Business
Call
Email
💬
Text
💁
Chat
?
Begär en offert
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?