Total 21 items
NameTypeWattageVolts OutIngress ProtectionAvailability
TR9KZ3000USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V160
RR9KZ3000USBCPPS(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 9V, 15V, 20V, PPS(3.6-11V), PPS(3.6V-16V), PPS(3.6-20V)159
WR9QZ900USBPPSCIMR6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0V, PPS(5.0-21.0)VIP42117
RR9KZ3000USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V100
WR9QZ1800USBPPSCIMR6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 9.0V, 15.0V, 20.0V, PPS(5.0-11.0)V, PPS(5.0-16.0)V, PPS(5.0-21.0)VIP4258
WR9QZ1800USBCIM(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIP4252
TR9KZ3000USBCPPS(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 9V, 15V, 20V, PPS(3.6-11V), PPS(3.6V-16V), PPS(3.6-20V)37
WR9QZ900USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIndoor Use33
TR9KZ3000USBCRAR6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V20
RR9LZ3000USBCPPS(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 9V, 15V, 20V, PPS(3.6-11V), PPS(3.6V-16V), PPS(3.6-20V)19
RR9LZ3000USBCRAR6BF2
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V19
TR9KZ900USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIP4218
RR9LZ3000USBCG2(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V14
RR9KZ3000USBCRAR6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in+Desktop Combination605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V5
TR9CZ3000USBCPPS(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 9V, 15V, 20V, PPS(3.6-11V), PPS(3.6V-16V), PPS(3.6-20V)2
WR9QZ900USBCIM(R6B)
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIP420
TR9CZ3000USBCG2R6BF2
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V0
TR9CZ1800USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIP420
WR9MZ1500USBAFR6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in185.0V / 9.0V / 12.0VIndoor Use0
WR9QZ1800USBCFG2R6B
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Wall Plug-in365.0V, 5.8V, 9.0V, 12.0V, 15.0V, 15.1V, 20.0VIndoor Use0
TR9CZ3000USBCRAR6BF2
USB Adaptive Power Supply AC Adaptor
Desktop/External605V, 5.8V, 9V, 12V, 15V, 15.1V, 20V0
 

Frequently Asked Questions

Total 24 items
bodyfieldvalue
Vad är ett IEC 60601-1-1-11 hemmamedicinsk power supply ?

FDA definerar medicinske produkter vid användning hemma för användare av ej-kliniske- eller kortvarige omgivningar, som är produserad helt eller delvis av användare krävs för tillräckligt etikettinformation för användare, och vill i vanliga fall kräva träning för användare av vårdpersonal för att bli använd effektivt och säkerhetsmessig. Detta inkluderar permanent och tillfällig inskärpda anordningar och ett produkt som en person måste använda för att ta igjen sig och rehabilitera sig. Ett IEC 60601-1-1-11 medicinsk godkänd power supply, är en AC/DC omvandlare som möter standarder specifiserade i IEC 60601-1-1-11. Bortsett från basiskrav för medicinska power som högt dielektriskt med fast spänning och low leakage ström, måste dessa medicinska power ochså möta krav till Class II och minimum IP 21. IEC 60601-1-1-11 är ochsa listad i produktets CB, UL och andra bestämda godkännanderapporter.

Hur kan jag känna till att jag behöver ett IEC 60601-1-11 godkänd AC adapter ?

Vad är ett IEC 60601-1 medicinsk godkänd power supply AC adapter ?

IEC 60601-1-2 medicinsk godkänd power supply omvandlar spänning från vegguttaget till lägre spänning, typisk DC som användes för att ge ström till ett medicinsk apparat. IEC 60601-1-2 medicinska power är inkapslade i ett plasthus och är tillgängliga med båda 2 och 3 pins inngång. Dessa är ochså tillgängliga som open frame för att användas monterade i ett medicinsk apparat. Dessa AC/DC omvandlare är designad i överensstämmelse med internationala medicinske standarder och är i överensstämmelse med bestämda aspekt av dom som avvikar från generisk information - och kommunationtekniska power.

Varför är mitt IEC 60601-1 power supply sertificerad till IEC 60601-1-3 när sista standard är IEC 60601-1-4 ?

Ett IEC 60601-1-2 medicinsk godkänd power supply AC adapter omvandlar inngångsspänning till en lägre spänning, typisk DC, som ger ström till ett medicinsk apparat. IEC 60601-1-2 medicinsk godkända power supply är typisk kapslade i ett plasthus och kan levereras med 2 eller 3 pins inngångskontakter. Dom åar ochsåtillgängliga som open frame för montering inuti ett medicinsk apparat. Dessa AC/DC omvandlare är godkända enligt internationala medicinska standarder och är i överensstämmelse med generisk information- och kommunikationsteknologi strömförsörjare.
Varför är mitt IEC 60601-1 power supply sertificerad till IEC 60601-1-3 när sista standard är IEC 60601-1-4 ?

IEC 60601-1 har olika sektioner för säkerhetsspesifikationer och EMC/EMI. Den sista revision av säkerhet för IEC 60601-1 är 3. version, och för EMI/EMC är den siste revision 60601-1-2 4. version.

Vad är skillnaden mellan IEC 60950-1 och 60601-1 medicinsk godkänd power supply ?

IEC 60950-1 och IEC 60601-1-2 power supply är båda AC/DC omvandlare och vill vara antigen interna eller externa, men är båda designad för olika specifikationer för att anpassa slutproduktet. Medan basis spec. är samma, som input och output spänning och mekaniska spesifikationer , är det ochså många olikheter. Någon av dom viktigaste skillnader är at medicinsk IEC 60601 godkända AC/DC adaptrar kan motstå en högre dielektrisk spänning och måste ha lägre läckage ström. Det är många andra skillnader och ochså hänsyn att ta hand om beroende av slutproduktet.

När blev 60601-1-2, 4. upplaga satt i gång ?

60601-1-2, 4. upplaga, blev satt i gång 31 december -2018.
Vad är ett tät / inkapslad AC/DC adapter ?

täta / inkapslade AC/DC adaptrar är ochså kända som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ externa power supply. Dessa mycket robusta produkter är kapslade i ett stötsäkert plasthus som är fylld med epoxy. Dessa produkter har stora krav till ingångsskydd upp till IP 68. Några elektriska apparater kräver elektrisk kraft , men det fattas interna komponenter för att inkludera önskad spänning och ström från vägguttaget. Här är AC adaptrar använt för att omvandla AC ström till DC spänning eller ett externt power supply som är kapslad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop power adapter . Strömförsörjningen monteras till vägguttaget och AC spänningen omvandlas så av AC till DC adapter strömförsörjning till DC spänning som är koplad till apparaten via en kabel , som tar hand om operating energy efficiency och no-load ström från strömförsörjningen som är testad vid olika lastnivåer. No - Load ström refererar till den ström som ett externt power supply kräver även om apparaten är stängd av eller avkoplad.
Vad är en open frame eller intern AC/DC strömförsörjning ? Open frame AC/DC strömförsörjningar är ochså känd som AC/DC omvandlare och är en typ intern strömförsörjning. Open frame strömförsörjningen är byggd in i produkten som önskas få ström och användas till att mvandla AC ström till DC spänning,
Vad är ett externt AC/DC adapter ? externa desktop AC/DC adaptrar är ochså känd som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ av externa strömförsörjningar. Vissa elektriska apparater kräver ström, men saknar interna komponenter för att få fram önskad spänning och ström. Det är här ett AC adapter användas för att omvandla AC ström till DC spänning.

Quick reference for common terms used in reference to Power Supply Cords

AWG
 Abbreviation for American Wire Gauge.

Alternating Current (A-C) The charge flow of a current periodically and regularly reverses in a cyclic manner.

Ampere (A) Unit that expresses rate of flow of an electrical current. One ampere is the current flowing through one OHM of resistance at one volt potential.

CEE International Color Code. See Inner Conductor Colors.

CSA Canadian Standards Association. This is a nonprofit, independent organization that operates a listing service for electrical materials and equipment in the Canadian counterpart of the Underwriters Laboratories.

HPN Parallel Heater Cord, typically Neoprene-insulated two conductor.

Hypot A test designed to determine the highest potential that can be applied to a conductor without breaking through the insulation.

ICC International Color Code on the inner conductors (blue, brown, green with yellow stripe). See Inner Conductor Colors.

IEC International Electromechanical Commission. A European group consisting of multi-national representatives which develop standards for electrical components. See IEC-320 Standardized Appliance Connectors.

Inner Conductor Colors

FunctionNorth American (NA)International (ICC)
HotBlackBrown
NeutralWhiteBlue
Earth (Ground)GreenGreen w/yellow stripe

Insulated Wire A conductor of electricity covered with a nonconducting material.

Jacket An extruded layer of insulation over a wire or group of cables.

Kilowatt (kW) A unit of power equal to one thousand watts.

Line Cord A cord, terminating in a plug at one end, used to connect equipment or appliances to a power unit.

N.A. North American color code on the inner conductors (black, white, green). See Inner Conductor Colors.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Standard of wire, plug and cable specifications. See NEMA Plug & Receptical Configurations.

OD Abbreviation for outside diameter.

OHM Unit of electrical resistance. Resistance of a circuit in which a potential difference of one volt produces a current of one ampere.

PVC Polyvinyl chloride Compound used in thermoplastic SVT, SJT.

Power Supply Cord An attachment plug molded to a length of flexible cord. May also include a molded on strain relief, or terminations on the end opposite the plug.

Rated Voltage The maximum voltage at which an electric component can operate for extended periods without undo degradation or safety hazard.

Receptacle A contact device installed at the outlet for the connection of a single attachment plug.

Ribbed Outer jacket is striated with ribs.

Rip Cord Two or more insulated conductors in a parallel configuration which may be easily separated leaving the insulation of each conductor intact.

S Designated for heavy duty, rubber insulated portable cord. Stranded copper conductors with separator and individual rubber insulation. Two or more color coded conductors cabled with filler, wrapped with separator and rubber jacketed overall, 600V.

SEOW-A Extra hard service cord. Thermoplastic elastomer, oil resistant (TPE) construction Jacket. 600 volt, weather resistant for outdoor use.

SJ Designated for junior hard service, rubber insulated pendant or portable cord. Same construction as type S, but 300V.

SJEOW-A Extra hard service cord. Thermoplastic elastomer, oil resistant (TPE) construction jacket. 300 volt, weather resistant for outdoor use.

SJ0 Same as SJ but neoprene, oil resistant compound out jacket, 300V, 600C.

SJT Designated for junior hard service thermoplastic or rubber insulated conductors with overall thermoplastic outer jacket, 300V, 600C.

SJTO Same as SJT but oil resistant thermoplastic outer jacket.

SJTW A hard service cord. Thermoplastic constructed jacket. 300 volt, weather resistant for outdoor use.

S0 Designated for a 600 Volt senior service, oil resistant neoprene jacket cord. Same construction as type S except for neoprene jacket.

S0-W Heavy duty type 50-dual rated type W

SPT-1 Thermoplastic constructed, parallel jacketed, 300 volt, 2 or 3 conductor, 18 gauge.

SPT-2 Same as SPT-1 but heavier construction. 18-16 gauge.

SPT-3 Same as SPT-2 but heavier construction. 18-10 gauge.

ST Hard service cord, jacketed same as type S except all plastic construction, 600V 600 to 1050C.

STO Same as ST but with oil resistant thermoplastic outer jacket, 600V.

STW-A Extra hard service cord. Thermoplastic constructed jacket. 600 volt, weather resistant for outdoor use.

SV Designated for vacuum cleaner cord, two-or-three conductor, rubber insulated. Overall rubber jacket. For light duty in damp location. 300V, 600C.

SVT Same as SV except all plastic construction. With or without third conductor for grounding purposes only. 300V, 600-900C.

Shielded-Type Cable A cable in which the conductors are enclosed in a conducting envelope constructed so that substantially every point on the surface of the insulation is at ground potential or at some predetermined potential with respect to ground under normal operating conditions.

Strip To remove insulation from a cable.

Temperature Rating The maximum temperature at which the insulating material may be used in continuous operation without loss of its basic properties.

Terminal Any device attached to the conductor by crimping, soldering or welding.

Tensile Strength The pulling stress required to break a given specimen.

Thermoplastic Elastomer (TPE) A jacketed material which has many of the characteristics of rubber, as well as excellent electrical, mechanical and chemical properties.

Thermosetting A classification of resin which cures by chemical reaction when heated and, when cured, can not be resoftened by heating.

Tinned A silver-white, ductile metal used to coat copper conductors, especially when solder termination is to be used.

Tolerance The acceptable deviation from specification.

UL Underwriters Laboratories. This is a nonprofit independent organization that operates a listing service for electrical and electronic materials and equipment.

VW-1 A flammability rating established by Underwriters Laboratories for wires and cables that pass a specially designed vertical flame test, formerly designated FR-1.

Volt (V) Unit of electromotive force. It is the difference of potential required to make a current of one ampere flow through a resistance of one OHM.

Voltage The term most often used in place of electromotive force, potential, difference or voltage drop, to designate electric pressure that exists between two points and is capable of producing a flow of current when a closed circuit is connected between the two points.

Voltage Breakdown Test to determine maximum voltage of insulated wire before electrical current leakage through insulation. See hypot.

Voltage Rating The highest point that may be continuously applied to a wire or cord in conformance with standards or specifications.

W-A UL designation for outdoor-approved flexible cord.

Watt (W) Unit of power or work done at the rate of one joule per second or rate of work represented by current of one ampere under a pressure of one volt (volt-ampere).

Wire Gauge A system of numerical designations of wire sizes.

Vad är USB PD ?

Ett USB PD är ett särskild type AC/DC adapter som är designad för att samhandla med PD aktiverade enheter, för att ge ett särskild uppsättning av spänning och ström baserad på ett systemkrav för att ge snabb laddning.

På vilket sätt är ett USB PD en snabbladdare ?

USB PD power som är koplad till ett USB PD aktiverad apparat , är kapabel till att kommunisera baserad på ett system och batterikrav, och tar emot olika spänningsprofiler vid olika tider. Snabbladdare använder ofta högre spänning när ett batteri är tömd och sakta sänker spänningen vid omplettering av laddning.

Vad om jag använder ett USB PD på en ej aktiverad enhet ?

USB PD snabbladdare är kapabla till att upptäcka att dom är koplad till en ej PDaktiverad enhet och vill utebli till en standard 5V utgång. Behöver jag specialkablar för att ta fördel av USB PD protokoll ? När en USB PD snabbladdare användes med en bulkmonterad USB typ C kontakt, måste det vare en kvalitetskabel som användas. Vid 3A eller lägre, rekommanderas det att använda en standard kvalitetskabel av typ USB C till USB C. Om kabelen ej möter USB spesifikationer , vill PD ej kunna möta PD funktioner. För ström over 3A , är det nödvändig med en E märkt kabel.

Vad är ett plug-in AC-DC adapter ? Plug-in USB AC-DC adapter eller USB AC-DC converter , er en typ av extern strömförsörjning många electriska apparater kräver ström, men saknar interna komponenter för att få fram önskad spänning och ström. Det är här en AC strömförsörjning användas för att omvandla AC ström till DC spänning. Dessa USB power strömförsörjningar förser en USB typ A eller en USB typ C med ström och är redo att användas samman med separata USB kablar

Vad är ett IEC 62368-1 : 2018 power supply ? IEC 62368-1 : 2018 användas till säkerhet för elektriska och elektroniska apparater angående audio, video, information och kommunikationsteknologi, business- och kontormaskiner med en graderad spänning som ej överstiger 600V. Detta är en produktsäkerhetsstandard som klassifiserar energikällor, föreskrivna skydd mot dessa energikällor och ger information vid användning av- och krav till dessa skydd. Föreskrivna skyddskrav är menade för att minska sannolikhet för smärta, injurier och i fall av brand och egendom skador. Et IEC 62368 godkänd AC/DC power supply, är ett adapter som är testad och auktoriserad enligt bestämda standard. Ersätter ett IEC 62369-1 godkänd power supply ett IEC 60950-1 godkänd power supply ? 20 december 2020 är säkerhets- standardene IEC 60950-1 och IEC 60065 historia och ersättes av IEC 62368-1angående tekniska - och audio video produkter. I nord-Amerika vill ETL och UL 60950-1 godkanningar fortfarande existera och vill antagligen användas ytterligare.
Vad är en hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter ? En hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter är ochså känd som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare , och är exempel på externa power supply. Dessa enheter anses vara som en hybrid ärför att dom kan användas som standard desktop power supply där dom använder en IEC 69320 power kabel eller passande AC kontaktsystem för att användas som en wall plug-in och monteras direkt till vägguttag utan en kabel. Några elektriska enheter kräver ström, men har brist på interna komponenter för att ge önskad spänning och ström. Det är här AC adaptrar blir använd för att konvertera AC ström till DC spänning,
Vad är en ultra low leakage power supply AC/DC omvandlare ? ett ultra low leakage power supply AC/DC omvandlare är ett externt power supply som är skyddad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop adapter. Adapteren monteras i vägguttaget och AC spänning omvandlas så i AC/DC adapteret som är koplad till slutproduktet via kabel. Ultra low leakage refererar till läckageström som måste vara specielt låg för medicinska apparater angående hjärtstopp (CF rated) eller för andra apparater som kräver specielt låg läckageström för att systemet måste fungera optimalt.
Vad är Level VI effektivitet ? Nummer I till VI är en international effektmärkeprotokoll som tillåter producenter att designa effektivitetsnivået av ett produkt. Detta är baserad på mätningar av energieffektiviteten och konsumtion vid no load av externa AC/DC adaptrar eller power supply som testas vid olika lastnivåer. No Load konsumptionen refererar till konsumption som ett externt power supply konsumerar även om produktet som önskas strömförsörjad är avstängd eller koplat av. Är Level VI ett krav ? Level VI effektivitet är obligatorisk i många länder och regioner för särskilda produkter och applikationer. Vad är ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO . Design Direktivet är lagstadgad i Europa i dom senaste energikrav för bevarande av AC/DC adaptrar och externa power.
Vad är IEC 60335-1 ? den internationala standarden IEC 60335-1 täcker säkerhet angående elektriska apparater för hem och liknande tillfälle med graderad max. spänning på 250V för enfas produkter och 480V för andra. Varför är IEC 60335-1 nödvändig ? Apparater använd i hushållsmiljö, måste använda ett IEC 60335-1 godkänd power supply eller AC/DC omvandlare. Dessa unika power supply ger för specifika tillmötesgående dom krav som krävs angående hushållsapparater.
What is the The Unique Device Identification (UDI) for my GlobTek medical grade power supply?

The Unique Device Identification (UDI) as required by the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) is required for registered medical devices. While GlobTek medical grade power supplies carry full medical certifications they're actually not considered medical devices themselves but a component of such. And therefore do not have registration with the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) and therefore so not carry a The Unique Device Identification (UDI).
Vad är CoCTier2 för Europa ? Europeiske CoCTier2 reglering visar krav till effektmål för externa power supply och AC adaptrar publiserad av European Commission JRC ( Joint Research Center) för förnybara energienheter. Dessa mål är frivilliga och är ej bestämda av lagar.
Vad är en plug-in AC/DC adapter ? Plug-in AC/DC adaptrar är ochså kända som AC adaptrar eller AC/DC omvandlare och är en typ externt power supply. Några elektriska enheter kräver ström, men har brist på interna komponenter för att ge önskad spänning och ström. Det är här AC adaptrar blir använd för att konvertera AC ström till DC spänning,
Vad är en LPS ?

En Limited Power Source (LPS) som definerad i IEC 62368-1 och IEC 60950 , är en sekundär krets med öppet kretsutgångsspänning, UOC, som ej överträffar SELV krets-gränser på 42,4 VPEAK eller 60VDC. Max. uppenbar kraft, S , som är tillgänglig på utgång för alla laster, och maximum fel ström, ISC, som är tillgänglig fär alla laster inkluderad kortslutning, är begränsad till storlekar som ej är trolig för årsaks tänning vid fel omständigheter i monterade komponenter eller kretsar av passande material.

Varför är LPS nödvändig ?

Att ge LPS ( Limited Power Source ) till delar eller alla kretsar i ett produktdesign, ger det mekaniska design mer flexibelt i ett polymerad materialval och öppningar i prudukthus , som ett brandsäkert hus ej behöver att vara beredd för LPS kretser.

Kan ett Class II adapter eller ett UL 1310 power supply bli ersatt av ett LPS ?

Många produktstandarder vill föreskriva att använda ett LPS godkänd 62368-1 power supply eller ett AC/DC adapter class II som är UL 1310 godkänd. Om slutproduktstandarden tillåter bytta av ett class II adapter till ett LPS power supply, kan en av dom användas.

Vad är skillnaden mellan ett class II power med UL 1310 godkännande och ett LPS ( Limited Power Source )?

UL 1310 är en produktsäkerhetsstandard som har som syfte att säkra människor vid att minska möjligheter för farlige situationer. UL 1310 kräver att alla AC/DC power och AC/DC adaptrar som har denna godkännande , har begränsad utgångskapacitet. Gränsen är definerad i Section 28 i denna standard. UL 1310 AC adaptrar och power är ochså kända som class II transformatorer. IEC 62368-1 ger namnet Limited Power Source (LPS) till en class av AC/DC och DC/DC power som möter krav definerad i Annex Q i standarden. Det är viktig att notera att IEC 62368-1 sertifiserad power supply , betyder ej att det ochså är LPS kompatibelt ; LPS efterlevnad är valfritt. Dom två kräver i huvudsak samma tekniska krav , men avviker i krav till märkning på typskylt.
Hur fungerar ett AC/DC adapter ?

Et AC till DC adapter eller extern strömförsörjning är en strömförsörjning som är byggd inn i ett plasthus som på nytt är ansluten till en AC plugg , därmed uttryck som plug-type, wall plug-in eller plugtop strömadapter. Strömförsörjningen är monterad i vägguttaget och AC spänningen omvandlas så av AC/DC adapter till DC spänning som är lagt till apparaten via utgångskabelkontakten.
Ett Single Port Passive Power Supply Over Ethernet Midspan är ett power supply som är skyddad i ett plasthus som en AC plugg, därmed namn som plug type, plug in eller plugtop power adapter. Adapteret monteras i vägguttaget och AC spänning omvandlas av AC/DC adapteren till DC spänning som är koplad till apparaten via en utgångskabel. Passive PoE power tillför typisk fast spänning via Ethernet kontakter. Passive PoE injektorer följer ej PoE protokoller och har oftast ej alla egenskaper och funktioner som motsvarande anläggningar som till ex. Handshake och andra egenskaper. Vad är syftet med att använda en passiv PoE injektor ? Passive PoE injektorer är typisk ett allmänt adapter som använder Ethernet kontakter för att förse utgångsström. Många PoE apparater eller andra produkter som kopierar PoE funktioner, kräver ej sofistikerade och kompleksa power av motsvarande PoE adaptrar. I dessa fall när kostnader eller andra hänsyn är viktigare enn funktioner, önskas det ofta att använda ett PoE .
Hur fungerar ett AC/DC adapter ? AC/DC adapteren eller exsternt power supply är bestående av ett power supply som är skyddad i ett plasthus motsvarande en AC plugg, därmed namn som plug type, wall plug-in , plug in eller plugtop adapter. Adapteren monteras i vägguttaget och
Begär information