World map Svenska
RoHS-kompatibla strömkablar, batterier och ströförsörjningar

GlobTek meddelar sitt engagemang för EU:s direktiv 2002/95/EG. Begränsningar av farliga ämnen (RoHS) som genomfördes den 1 juli, 2006.

GlobTek har åtagit sig att vara i enlighet med alla tillämpliga lagar och säkerhetsföreskrifter, inklusive EU:s begränsning av farliga ämnen (RoHS) direktiv. Detta direktiv begränsar användningen av bly (Pb), kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och två bromhaltiga flamskyddsmedel, PBB (polybromerade bifenyler) och PBDE (polybromerade difenyletrar), i elektriska och elektroniska produkter. GlobTek's mål är att överträffa krav på efterlevnad genom att uppfylla kraven i RoHS-direktivet över hela världen.

Idag finns alla produkt-familjer som RoHS

bläddra genom enskilda produkt-sidor
Call
Email
💬
Text
💁
Chat
?
Begär en offert
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?